Zo wil het kabinet binnen vier maanden huizen regelen voor 20.000 statushouders

Posted on

Het kabinet wil nog dit jaar woningen regelen voor twintigduizend statushouders (asielzoekers die mogen blijven). Dat is volgens de bewindslieden een van dé sleutels om uit deze asielcrisis te komen. Klein detail: de woningmarkt is oververhit en veel Nederlanders zoeken al lang zelf naar een woning. Hoe hoopt het kabinet dit doel dan toch te bereiken?

In het kort zijn er drie wegen die het kabinet wil bewandelen:

1. Flexwoningen bouwen

Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) wil allereerst vol inzetten op het bouwen van flexwoningen. Dat zijn tijdelijke, veelal kleine woningen die fabrieken snel kunnen afleveren, is het idee. Ook kan het om omgebouwde kantoorpanden gaan.

De bedoeling is dat de mensen er tijdelijk wonen, tot er permanente huizen beschikbaar zijn. In heel 2022 moeten er 7.500 woningen worden opgeleverd en in 2023 en 2024 zo’n 15.000 per jaar.

Een derde van deze woningen is voor statushouders. “De rest is voor starters en mensen die om andere redenen al heel lang op een huis wachten”, legde De Jonge de maatregel uit.

Dit is de druk op de asielketen

  • Momenteel vangt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zo’n 45.000 mensen op.
  • Van die groep zijn ruim 16.000 mensen ‘statushouders’. Dat zijn mensen die al procedures hebben doorlopen en in Nederland mogen blijven. Ze hebben ook recht op een sociale huurwoning.
  • Maar omdat die huizen er niet zijn, blijven ze in asielzoekercentra. Die zijn daardoor overvol. Er is geen plek voor nieuwe asielzoekers.

Het kabinet staat al op achterstand. In de loop van augustus waren er ‘slechts’ 3.100 flexwoningen opgeleverd. De komende vier maanden moet dus meer dan de helft van het project nog worden afgerond. Dat terwijl er ook in de bouw en techniek sprake is van een groot personeelstekort.

Bouwprojecten worden ook gehinderd door administratieve rompslomp. Zo is er veel gesteggel over locaties en bestemmingsplannen. De Jonge heeft toegezegd dat gemeenten financieel gecompenseerd worden als zij flexwoningen (langer) toestaan. Daarnaast komt er extra geld zodat fabrieken kunnen opschalen en sneller flexwoningen kunnen afleveren. Toch hebben ook zij hun twijfels bij de doelstelling, bleek uit gesprekken die de NOS voerde.

Ook zou het kabinet plekken achter de hand houden als woningcorporaties de flexwoningen toch niet kwijt kunnen op de geplande locaties. Dat geeft de bedrijven zekerheid. De minister kon echter niet zeggen waar die plekken zijn. Waarschijnlijk gaat het om stukken grond die al in bezit zijn van de overheid.

Met de nieuwe doelstelling van het kabinet komt één probleem om de hoek kijken: gemeenten liepen al achter op de oorspronkelijke doelstelling. Eind mei werden provincies daarom gevraagd om toezicht te gaan houden op de lopende processen in hun gemeenten.

2. Meer sociale huurwoningen naar statushouders

De Jonge is zich bewust van het feit dat het nog even kan duren voordat de flexwoningen zijn opgetuigd. Daarom zijn gemeenten gevraagd om een groter percentage sociale huurwoningen te reserveren voor statushouders.

Volgens de minister is normaal zo’n 5 tot 10 procent van deze woningen voor statushouders. Nu wordt dat opgerekt naar 12 procent, ofwel zo’n één op de acht. “En per gemeente kan dat percentage verschillen, afhankelijk van hoeveel mensen met een verblijfsvergunning zij moeten huisvesten”, zei De Jonge.

De minister vindt niet dat statushouders zo worden voorgetrokken en Nederlandse huizenzoekers worden benadeeld. Zo benadrukt hij dat het overgrote deel van de huizen nog altijd beschikbaar is voor Nederlandse huizenzoekers. “Ook ontkomt Nederland niet aan de plicht om iedereen recht te bieden op een woning”, liet De Jonge weten.

Hij waarschuwt ook voor scenario’s als er géén sociale huurwoningen of flexwoningen beschikbaar worden gesteld voor statushouders. “Dan moeten we straks iedere week een nieuw asielzoekerscentrum openen.”

3. Creatief zijn met de opvang

Ten slotte zoekt het kabinet nog via andere, kleinere routes naar een oplossing. Zo bestaat er bijvoorbeeld de Hotel- en accommodatieregeling (HAR). Daarmee worden statushouders uit opvanglocaties gehaald en verhuisd naar hotels en recreatiewoningen.

Ook deze oplossing kent veel vertragingen. Zo moeten alle HAR-woningen per stuk gecontroleerd worden om aan de minimale eisen te voldoen. Daarnaast gaat het om veel kleine projecten, waardoor er niet ineens opvang voor heel veel statushouders geregeld is.

Extra maatregelen in de asielcrisis totdat de opvangplekken van deze statushouders vrijkomen:

  • Het kabinet probeert nieuwe asielzoekers een onderkomen te bieden om de druk op aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Zo worden nu ook plekken die waren ingericht voor Oekraïense vluchtelingen beschikbaar gesteld voor asielzoekers.
  • Daarnaast zijn Veiligheidsregio’s gevraagd om hun hoeveelheid crisisnoodopvanglocaties te verdubbelen, van 225 naar 450. Ook moeten deze locaties het hele jaar beschikbaar zijn, in plaats van tot oktober.
  • Ten slotte zijn gemeenten gevraagd om asielzoekercentra die (tijdelijk) zouden gaan sluiten, toch open te houden. Het Rijk zal eventuele financiële zorgen wegnemen, verzekerde het kabinet.

Jasaseosmm.com Smm Panel is the best and cheapest smm reseller panel Buy Instagram Verification for instant Instagram likes and followers, Buy Verification Badge, Youtube views and subscribers, TikTok followers, telegram services, and many other smm services. telegram, and many other smm services