Voor boerenperspectief wacht kabinet nu vooral op Remkes

Posted on

Boeren die willen weten welk toekomstperspectief zij hebben naast alle stikstofregels, zullen hun ogen vooral moeten richten op Johan Remkes. De door het kabinet benoemde ‘onafhankelijke gespreksleider’ komt in de tweede helft van september met zijn bevindingen. Die neemt het kabinet weer mee in de zogenoemde perspectiefbrief.

“Moeten we Remkes niet gewoon de sleutels van het Torentje geven? Want het is al de derde keer dat hij de minister-president redt op het stikstofdossier”, verzuchtte SP-Kamerlid Renske Leijten dinsdagmiddag op de eerste officiële Kamerdag na het zomerreces.

De Kamer had premier Mark Rutte naar het Vragenuur geroepen om het aftreden van landbouwminister Henk Staghouwer te bespreken.

Remkes schreef drie lijvige adviezen over stikstof, trok de formatie uit een impasse en leidt nu als ‘onafhankelijk gespreksleider’ gesprekken tussen het kabinet, medeoverheden en boerenorganisaties.

Er ligt een coalitieakkoord waarin de oprichting van een fonds van 25 miljard euro om het stikstofprobleem op te lossen is afgesproken. Leijten: “Nu, een half jaar later, staan we hier en is er geen minister meer, is er geen perspectief en moeten we weer wachten op Remkes.”

De Kamer wacht voor een helder perspectief voor de boeren al maanden op het kabinet. Staghouwer deed een eerste poging in juni, in een bijna vijftig kantjes lange Kamerbrief. Daarin onderstreepte hij zelf het belang van zo’n toekomstvisie. Er moet “nu actie” worden ondernomen om te komen tot een duurzame landbouw, schreef Staghouwer. “Daarvoor is langjarig en voorspelbaar beleid nodig.”

‘Perspectief is cruciaal’

Maar wat een startschot voor dat voorspelbare beleid had moeten worden, werd even later naar de prullenbak verwezen tijdens een Kamerdebat. “Broddelwerk”, was het harde oordeel over Staghouwers werk. Een nieuwe poging moest vóór Prinsjesdag binnen zijn bij de Kamer.

Intussen werd door boerenclubs en kabinetsleden steeds weer het belang van zo’n toekomstperspectief benadrukt. “Het gaat vooral over alles wat niet mag. Maar in de provincie hoor ik vooral: wat kan er wel?”, zei Peter Drenth, gedeputeerde uit Gelderland, na zijn gesprek met andere provinciebestuurders en Remkes. “Wat is het perspectief? Dat is cruciaal.”

Het ‘proces-Remkes’ begon steeds meer het pad van Staghouwer te doorkruisen. Niemand wist aanvankelijk hoe Remkes over zijn gesprekken zou rapporteren. Hij is immers aangesteld als ‘onafhankelijk gespreksleider’, die zelf bepaalt hoe hij zijn bevindingen opschrijft.

Rolverandering Remkes leidt tot verbazing in Kamer

Vorige week woensdag, toen Remkes zijn laatste gesprek had afgerond, deed hij hier een boekje over open. Hij zou in de tweede helft van september “verstandige dingen” gaan zeggen over stikstof én over perspectief. “Beide zaken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden”, lichtte Remkes toe.

Dat was voor Staghouwer de reden om zijn eigen perspectiefbrief uit te stellen. “De bevindingen van Remkes en de inbreng van de sector is van grote waarde voor de brief die ik in voorbereiding heb over de toekomst van de landbouw”, zei de opgestapte minister.

Dat is opmerkelijk. Want bij de aankondiging van Remkes’ aanstelling werd juist benadrukt dat Staghouwer – zoals beloofd – voor Prinsjesdag “een nadere uitwerking van de brief over het perspectief voor de landbouw” zou sturen.

Het naar voren schuiven van Remkes leidde dan ook tot verbazing in de Kamer. “Hij heeft zichzelf nadrukkelijk gepositioneerd als een gespreksleider, maar opeens moet het hele proces wachten totdat het verslag van die gesprekken er is”, zei SGP’er Roelof Bisschop.

Maar Rutte had zich al snel neergelegd bij de nieuwe rol van Remkes. “Het is heel gebruikelijk en normaal in de politiek om af en toe, als de soep heel heet wordt, iemand met grote ervaring te vragen om zo’n proces als gespreksleider te begeleiden. Ik vind dat niet vreemd. Ik vind dat verstandig.”

Jasaseosmm.com Smm Panel is the best and cheapest smm reseller panel Buy Instagram Verification for instant Instagram likes and followers, Buy Verification Badge, Youtube views and subscribers, TikTok followers, telegram services, and many other smm services. telegram, and many other smm services