Ondanks regen blijft grondwater dalen: zeer natte winter nodig voor herstel

Posted on

Woensdag en donderdag trekken er eindelijk stevige buien over het land. Voor dorstige planten zijn die zeer welkom, maar de droogte zullen ze niet wegspoelen. Sterker nog: het grondwater zal deze week nog verder dalen, verwacht droogte-expert Niko Wanders van de Universiteit Utrecht. Voor de zomer van volgend jaar staat Nederland al 2-0 achter. En dus zullen we regenwater de komende maanden zo goed mogelijk moeten vasthouden.

Het water van de eerste buien blijft in de bovenste grondlaag hangen, die sterk is uitgedroogd. Dat water zal daar volgens Wanders voor een groot deel ook weer uit verdampen. Tot de bovenlaag door overvloedige regen verzadigd is, zal er geen druppel doorzakken naar het grondwater.

Dat grondwater is op de zandgronden inmiddels ver weggezakt. Dat is belangrijk: de hoogte van het grondwater bepaalt of bomen genoeg vocht hebben, of beken droogvallen – en ook of akkers besproeid kunnen worden.

Met die lage grondwaterstand is het nu al twijfelachtig of er in het doorgaans natte winterhalfjaar wel genoeg regen zal vallen om het tekort voor de start van de volgende zomer aan te vullen. “We hebben het over maanden, en mogelijk zelfs meer dan een jaar”, zegt Wanders.

“Ik verwacht dat het nog zeker tot het voorjaar van 2023 gaat duren voordat we in de hoge delen van Nederland terug kunnen zijn op een normaal grondwaterniveau.”

Maar voor de droogtegevoelige zandgronden is het inmiddels ook de vraag of dat ‘normale’ winterniveau wel hoog genoeg is. Om beter voorbereid te zijn op steeds drogere zomers, zou het grondwater er ‘s winters juist hoger moeten staan dan voorheen. Zo begint de volgende zomer met een grotere voorraad.

Hogere grondwaterstanden in de winter kunnen bovendien helpen om verzuring door stikstofvervuiling te bufferen. In de zomer kan hoger grondwater helpen om het landschap koel te houden en bijvoorbeeld hitteschade bij bomen te voorkomen.

‘Duur en omvang maken huidige droogte uniek’

Dat blijft allemaal nog een tekentafelrealiteit, zolang het huidige watertekort niet is aangevuld. Dat tekort kon zo ver oplopen doordat de huidige droogte ook al sinds het vroege voorjaar in de maak is: in maart viel hooguit 1 of 2 millimeter regen, en ook mei was kurkdroog. In de zomermaanden kwamen daar hoge temperaturen bovenop, waardoor veel water verdampte.

Als gevolg daarvan piekt het neerslagtekort deze week rond 320 millimeter. Dit tekort is nog groter dan in 2018 en ruim drie keer zo groot als normaal aan het einde van de zomer.

Dat de situatie uitzonderlijk is, maakte de Rijn al duidelijk: die stond nog nooit zo laag als in augustus. En voor West-Europa als geheel wordt zelfs gesproken van de ergste droogte in meer dan vijfhonderd jaar. “Deze droogte is uniek”, concludeert Wanders. “Dat komt door de duur van de droogte en de grote omvang van het gebied dat erdoor getroffen wordt.”

Komende maanden zo veel mogelijk regen vasthouden

Hij denkt wel dat we het herstel iets kunnen bespoedigen. “Het beste wat de waterschappen nu kunnen doen is zo veel mogelijk water vasthouden in de ‘haarvaten’ van het landschap, zoals kleine sloten en greppels.”

Door daar bijvoorbeeld schutsluizen dicht te houden, krijgt regenwater de tijd om in de bodem te trekken, in plaats van dat het gelijk naar zee stroomt. “Het nadeel hiervan zal zijn dat er soms wateroverlast zal zijn. Maar als we volgend jaar weer genoeg grondwater willen hebben, zullen we dat moeten aanvaarden.”

Jasaseosmm.com Smm Panel is the best and cheapest smm reseller panel Buy Instagram Verification for instant Instagram likes and followers, Buy Verification Badge, Youtube views and subscribers, TikTok followers, telegram services, and many other smm services. telegram, and many other smm services