Maakt de Raad van State einde aan emissiearme stalvloer? Zes vragen daarover

Posted on

Innoveren is het toverwoord voor boeren. Geen krimp van de veestapel, maar emissiearme stalvloeren, zeiden ze tijdens demonstraties en bijeenkomsten. Maar leiden die stalvloeren wel tot minder stikstofuitstoot? Eerder vond een lagere rechter van niet, woensdag doet de hoogste rechter uitspraak. Die kan grote gevolgen hebben voor het kabinetsbeleid. NU.nl zet zes vragen en antwoorden over de emissiearme stalvloeren op een rij.

1. Om welke zaak gaat het?

De Raad van State neemt woensdag een beslissing in de zaak die is aangespannen door een melkveehouder uit Driebergen-Rijsenburg. Het bedrijf ligt in de buurt van twee Natura 2000-gebieden in de provincie Utrecht. De melkveehouder wil zijn bedrijf uitbreiden. Door het gebruik van zogenoemde emissiearme vloeren in stallen zou de stikstofuitstoot ondanks de uitbreiding van het aantal koeien gelijk blijven, stelt de boer.

Hij kreeg van de provincie Utrecht een natuurvergunning die de uitbreiding mogelijk maakte. Die provinciale beslissing werd aangevochten door de organisaties Leefmilieu en Mobilisation for the Environment (MOB). MOB twijfelt aan de berekeningen die worden gebruikt om vast te stellen hoeveel stikstof wordt uitgestoten door koeien in een stal met een emissiearme stalvloer.

2. Wat is een emissiearme stalvloer eigenlijk?

Bij een emissiearme stalvloer wordt de urine van koeien of varkens zo snel mogelijk afgevoerd naar de mestput onder de vloer. Hierdoor komt er minder ammoniak vrij en gaat de uitstoot van stikstof dus naar beneden. De meestgebruikte vloer is de zogenaamde Eco-vloer.

Maar uit onderzoeken komt naar voren dat de stallen met emissiearme vloeren meer stikstof uitstoten dan op papier wordt beloofd. En dus hebben verschillende rechters aanvragen voor staluitbreidingen met dit soort vloeren afgewezen. Toch blijft het kabinet inzetten op deze technologische vernieuwing.

3. Hoe werken de stikstofberekeningen rondom die vloeren?

Bij een aantal proefstallen zijn metingen uitgevoerd die de basis vormen voor de vergunningverlening. Uit onderzoek van statistiekbureau CBS blijkt dat de verschillen in uitstoot tussen stallen met traditionele vloeren en stallen met de emissiearme vloeren veel kleiner is dan altijd is gezegd door de fabrikanten. De bevindingen van het CBS worden bevestigd door de Commissie Deskundigen Meststoffenwet, die concludeert dat de emissiebeperking van de stallen met emissiearme vloeren “waarschijnlijk wordt overschat”.

Uit een recente uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant blijkt zelfs dat de fabrikant van de emissiearme vloeren invloed heeft gehad op de uitkomsten van proeven die werden uitgevoerd. Hierdoor werd de ammoniakuitstoot te laag ingeschat, blijkt uit onderzoek van EenVandaag.

4. Wat besloot de rechtbank in Utrecht?

De provincie stelde dat de emissiefactoren op zorgvuldige wijze en op basis van wetenschappelijke inzichten zijn vastgesteld. Maar volgens de rechter zijn op basis van onder meer de onderzoeken van het CBS en de Commissie Deskundigen Meststoffenwet twijfels over de betrouwbaarheid van die zogenoemde emissiefactoren.

De rechter zegt óók dat er “onvoldoende waarborgen zijn” dat de provincie in staat is te controleren of een veehouder zich houdt aan de uitgebreide en gedetailleerde aanwijzingen die samenhangen met het gebruik van een emissiearme stalvloer. Zo kan het niet regelmatig reinigen van de stalvloer al leiden tot een toename van de stikstofuitstoot.

5. Hoe reageerde de natuurbeweging?

De uitspraak van de rechtbank Utrecht was een overwinning voor MOB. Daar spreken ze van “tovervloeren”, stellen ze dat de stikstofrekensommen “niet deugen” en maken ze vergelijkingen met de sjoemeldiesels in de auto-industrie. Verder vindt de milieugroep dat Nederland twintig jaar zonder succes heeft ingezet op emissiereductie en dat de “ballon nu door de rechter is doorgeprikt”.

6. Wat gebeurt er als de Raad van State de uitspraak handhaaft?

De uitspraak komt op een politiek gevoelig moment. De onderhandelingen tussen boeren en kabinet verliepen deze zomer moeizaam; gespreksleider Johan Remkes komt volgende week met zijn conclusies. CDA-leider Wopke Hoekstra zette de zaak op scherp door te suggereren dat wat hem betreft kan worden gemorreld aan eerdere kabinetsafspraken. En dan is er ook nog landbouwminister Henk Staghouwer die afgelopen maandag de handdoek in de ring gooide.

Als de Raad van State de eerdere uitspraak handhaaft, heeft het kabinet er een probleem bij: de ontsnappingsroute met technologische oplossingen voor het stikstofprobleem blijkt dan veel minder beloftevol. En dat betekent: meer bedrijven sluiten en een sterkere reductie van de veestapel om te voldoen aan de eisen die het kabinet (en de rechter en internationale verdragen) stellen aan de reductie van de stikstofuitstoot.

Heel concreet kan de boer in Driebergen-Rijsenburg zijn bedrijf niet meer uitbreiden. En door heel Nederland zullen melkveehouders (en ook varkenshouders) hun plannen voor bedrijfsuitbreidingen in rook zien opgaan. Daarnaast heeft op dit moment al een op de vijf melkboeren een emissiearme stalvloer. Het is onduidelijk wat voor gevolgen een mogelijke handhaving van het eerdere vonnis voor deze groep heeft.

Jasaseosmm.com Smm Panel is the best and cheapest smm reseller panel Buy Instagram Verification for instant Instagram likes and followers, Buy Verification Badge, Youtube views and subscribers, TikTok followers, telegram services, and many other smm services. telegram, and many other smm services