Groningers krijgen geen tijd om mentaal te herstellen van de aardbevingen

Posted on

De gevolgen van de gaswinning zijn groot in Groningen. De fysieke schade is te zien, maar de inwoners kampen ook met mentale gevolgen. De bevingen blijven komen, waardoor het herstel niet kan beginnen. De mensen hebben te maken met een “chronische ramp”, zei Melissa Dales maandag tegen de enquêtecommissie. Ze was een aantal jaren geestelijk verzorger in het aardbevingsgebied.

Dales groeide zelf op in Loppersum. Ze maakte de gevolgen van de gaswinning van dichtbij mee. Haar opa woonde in Zeerijp en had, net als haar ouders, aardbevingsschade aan zijn huis. Ze merkte een bepaalde gejaagdheid bij hem.

De grootste last die ze met zich meedroeg? “Dat je ziet dat anderen zich onveilig voelen, maar dat je niet kunt zeggen dat het wel goed komt. Want je weet niet of het wel goed komt”, vertelde Dales.

In 2018 werd ze geestelijk verzorger in het gebied. Ze stond Groningers op een laagdrempelige manier bij die worstelden met hun leefsituatie. Mensen woonden in onveilige huizen, maar wisten niet waar ze aan toe waren. Werd hun huis versterkt? Moesten ze naar een wisselwoning?

“Sommige mensen gingen letterlijk gebukt onder de zware last die ze voelden”, vertelde Dales. Ze sprak ook mensen die kampten met slaapproblemen en concentratieproblemen. Sommigen hadden een korter lontje of ze trokken zich terug. Dit leidde tot eenzaamheid. Dales: “Het is een neerwaartse spiraal.”

‘Groningers voelen zich tweederangs burger’

De complexiteit van de problemen worden volgens Dales ook steeds groter, waardoor er moedeloosheid optreedt. “Beloften worden niet of nauwelijks nagekomen en er is nog altijd geen perspectief, terwijl de bevingen blijven komen.”

Naast het gebrek aan perspectief leeft er ook veel wantrouwen bij Groningers. Ze voelen zich tot op de dag van vandaag “tweederangs burger”, vertelde Dales. “Ze zien dat geld en electoraat belangrijker zijn dan de mensen.”

‘Tot op de dag van vandaag is er genoeg uitvoeringscapaciteit’

De enquêtecommissie is deze week begonnen aan de vierde week van de openbare verhoren. In de afgelopen twee weken stond de besluitvorming rond de gaswinning in 2013 en 2014 centraal. Deze week verschuift de focus naar de jaren erna.

Om meer inzicht te krijgen in de gang van zaken rond de versterkingsoperatie en de afhandeling van de schade verhoorde de commissie Jan Emmo Hut. Hij was van 2015 tot 2018 directeur Bouwkundig Versterken bij het Centrum Veilig Wonen (CVW).

Uitvoeringsorganisatie CVW werd eind 2014 opgericht om de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) meer op afstand te zetten. Het verhoor met Hut bevestigde dat de versterkingsoperatie nooit goed op gang is gekomen. Het CVW kreeg in 2015 de opdracht drieduizend huizen te versterken. Dit was “niet realistisch”, zei Hut. Eind van het jaar waren van de eerste pilot 23 van de 150 huizen versterkt.

De reden voor de traagheid van de versterkingsoperatie was dat er continu wijzigingen werden aangebracht in het proces, vertelde Hut. Zo moest er steeds worden gewerkt met een nieuwe bouwnorm. “Alleen al in mijn periode is de landelijke norm vier keer gewijzigd. Het is lastig als je met een wedstrijd bezig bent en de spelregels veranderen.”

De versterkingsoperatie verloopt nog steeds allesbehalve soepel. Er moeten mogelijk zo’n 27.000 huizen worden versterkt. Voor amper zesduizend huizen is de operatie afgerond. Volgens Hut is er nooit een tekort aan bouwvakkers en andere werklieden geweest. “Tot op de dag van vandaag is er genoeg uitvoeringscapaciteit.”

Jasaseosmm.com Smm Panel is the best and cheapest smm reseller panel Buy Instagram Verification for instant Instagram likes and followers, Buy Verification Badge, Youtube views and subscribers, TikTok followers, telegram services, and many other smm services. telegram, and many other smm services